Kyrkoårets kalender

Datum Söndagens namn Tema Liturgisk färg Gammaltestamentlig text Episteltext Evangelietext
2022-01-30 Fjärde sön. efter trettondedagen Jesus är vårt hopp Grön Jes 40:26-31 Jak 5:13-16 Joh 5:1-9
2022-02-06 Kyndelmässodagen Uppenbarelsens ljus Vit, violett/blå efter kl 18 Mal 3:1-4 1 Tim 6:13-16 Joh 1:14-18, Luk 2:22-40
2022-02-13 Septuagesima Nåd och tjänst Violett/blå Jon 3:10-4:11 Fil 1:3-11 Luk 17:7-10
2022-02-20 Sexagesima Det levande ordet Violett/blå Ps 119:129-135 Rom 10:13-17 Joh 7:40-52
2022-02-27 Fastlagssöndagen Kärlekens väg Blå Est 4:12-17 1 Tim 2:4-6 Joh 12:20-33
2022-03-02 Askonsdagen Bön och fasta Violett Joel 2:12-19 Apg 13:1-3 Mark 2:18-20
2022-03-06 Första söndagen i fastan Prövningens stund Violett/blå 1 Mos 4:3-7 Jak 1:12-15 Matt 16:21-23
2022-03-13 Andra söndagen i fastan Den kämpande tron Violett/blå 1 Kung 19:1-8 1 Kor 10:12-13 Luk 7:36-8:3
2022-03-20 Tredje söndagen i fastan Kampen mot ondskan Violett/blå Jes 59:14-17 Ef 6:10-18 Mark 5:24-34
2022-03-27 Jungfru Marie bebådelsedag Guds mäktiga verk Vit Mik 5:2-4 Rom 4:18-21 Luk 1:39-45, Luk 1:26-38
2022-04-03 5:e söndagen i fastan Försonaren Violett 1 Mos 22:1-14 Apg 4:1-12 Mark 12:1-12
2022-04-10 Palmsöndagen Vägen till korset Violett Jes 50:5-10 Rom 5:1-5 Luk 19:28-40
2022-04-14 Skärtorsdagen Det nya förbundet Vit 2 Mos 12:15-20 1 Kor 5:6-8 Luk 22:7-23
2022-04-15 Långfredagen Korset Svart Jes 53:1-12 Fil 2:6-8 Luk 23:26-49
2022-04-16 Påsknatten Genom död till liv Vit 2 Mos 12:21-28 Kol 2:6-15 Luk 23:55-24:12
2022-04-17 Påskdagen Kristus är uppstånden Vit Hos 6:1-3 Apg 3:14-16 Luk 24:1-12
2022-04-18 Annandag påsk Möte med den uppståndne Vit 5 Mos 18:15-18 Kol 3:1-4 Luk 24:36-49
2022-04-24 Andra söndagen i påsktiden Påskens vittnen Vit Jer 18:1-6 1 Joh 5:1-5 Joh 21:15-19
2022-05-01 Tredje söndagen i påsktiden Den gode herden Vit Hes 34:23-31 Heb 13:20-21 Joh 10:11-16
2022-05-08 Fjärde söndagen i påsktiden Vägen till livet Vit Syr 28:3-7 2 Kor 4:16-18 Joh 14:1-14
2022-05-15 5:e söndagen i påsktiden Att växa i tro Vit Hos 14:5-9 1 Joh 3:18-24 Joh 15:10-17
2022-05-22 Bönsöndagen Bönen Vit Jer 29:11-14 1 Joh 5:13-15 Luk 11:1-13
2022-05-26 Kristi himmelsfärds dag Herre över allting Vit Jes 61:10-11 Ef 1:17-23 Luk 24:49-53, Apg 1:1-11
2022-05-29 Söndagen före pingst Hjälparen kommer Vit 5 Mos 31:6-8 Rom 8:31-39 Joh 16:23-33
2022-06-05 Pingstdagen Den heliga Anden Röd Joel 2:28-29 Apg 2:14-21 Joh 14:15-21, Apg 2:1-11
2022-06-06 Annandag pingst Andens vind över världen Röd Hes 11:17-20 Apg 11:19-26 Joh 3:31-36
2022-06-12 Heliga trefaldighets dag Gud Fader, Son och Ande Vit 2 Mos 3:1-15 Rom 11:33-36 Matt 28:16-20
2022-06-19 Första söndagen efter trefaldighet Vårt dop Grön 2 Mos 14:21-22 Tit 3:4-8 Joh 1:29-34
2022-06-25 Midsommardagen Skapelsen Grön Job 12:7-13 Apg 17:22-31 Matt 6:25-30
2022-06-26 Den helige Johannes döparens Dag Den Högstes profet Vit Jer 22:1-4 Apg 13:16-25 Luk 1:57-66
2022-07-03 Tredje söndagen efter trefaldighet Förlorad och återfunnen Grön Jes 51:1-3 Ef 2:1-10 Luk 15:8-10
2022-07-10 Fjärde söndagen efter trefaldighet Att inte döma Grön Sak 7:8-10 Rom 14:11-14 Joh 8:1-11
2022-07-17 Apostladagen Sänd mig Röd Jes 6:1-8 1 Pet 2:4-10 Matt 16:13-20
2022-07-24 Sjätte söndagen efter trefaldighet Efterföljelse Grön Am 7:10-15 1 Thess 2:1-8 Matt 16:24-27
2022-07-31 Kristi förklarings dag Jesus förhärligad Vit 2 Mos 34:27-35 2 Kor 3:9-18 Mark 9:1-13
2022-08-07 Åttonde söndagen efter trefaldighet Andlig klarsyn Grön Ords 7:1-3 1 Kor 3:10-15 Matt 7:22-29
2022-08-14 Nionde söndagen efter trefaldighet Goda förvaltare Grön Ords 3:27-32 Ef 4:20-28 Luk 12:42-48
2022-08-21 Tionde söndagen efter trefaldighet Nådens gåvor Grön 2 Mos 19:3-8 Rom 12:3-8 Matt 18:18-22
2022-08-28 Elfte söndagen efter trefaldighet Tro och liv Grön Am 5:21-24 Rom 7:14-25 Matt 21:28-31
2022-09-04 Tolfte söndagen efter trefaldighet Friheten i Kristus Grön Jes 38:1-6 Rom 8:18-23 Luk 13:10-17
2022-09-11 Trettonde söndagen efter trefaldighet Medmänniskan Grön 5 Mos 15:7-11 Rom 13:8-10 Matt 5:38-48
2022-09-18 Fjortonde söndagen efter trefaldighet Enheten i Kristus Grön Jes 11:10-13 Fil 2:1-5 Luk 22:24-27
2022-09-25 Femtonde söndagen efter trefaldighet Ett är nödvändigt Grön 1 Kung 17:8-16 Apg 4:32-35 Matt 11:28-30
2022-10-02 Den helige Mikaels dag Änglarna Vit Dan 10:15-19 Apg 12:6-17 Matt 18:7-10, Upp 12:7-12
2022-10-09 Tacksägelsedagen Lovsång Vit Jer 31:3-6 Upp 4:8-11 Matt 15:29-31
2022-10-16 Artonde söndagen efter trefaldighet Att lyssna i tro Grön 5 Mos 30:11-16 Jak 2:8-13 Mark 10:17-27
2022-10-23 Nittonde söndagen efter trefaldighet Trons kraft Grön 1 Mos 15:5-6 1 Tim 6:11-12 Joh 9:1-7, 24-39
2022-10-30 Tjugonde söndagen efter trefald. Att leva tillsammans Grön Rut 1:6-19 Heb 13:2-3 Joh 11:1-7
2022-11-05 Alla helgons dag Helgonen Vit Jes 60:18-22 Heb 12:1-3 Matt 5:13-16
2022-11-06 Söndagen efter alla helgons dag Vårt evighetshopp Grön/blå Job 17:15-16 1 Kor 15:35-49 Joh 6:37-40
2022-11-13 Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Grön (el. violett/blå) Jes 51:4-6 2 Kor 13:5-9 Luk 12:35-40
2022-11-20 Domsöndagen Kristi återkomst Grön (el. violett/blå) Dan 7:9-10 Upp 20:11-21:5 Joh 5:22-30