Kyrkoårets kalender


Datum Söndagens namn Tema Liturgisk färg Gammaltestamentlig text Episteltext Evangelietext
2024-07-21 Åttonde söndagen efter trefaldighet Andlig klarsyn Mik 3:5-8 1 Joh 4:1-6 Matt 7:15-21
2024-07-28 Nionde söndagen efter trefaldighet Goda förvaltare 1 Mos 1:24-2:3 1 Pet 4:7-11 Matt 25:14-30
2024-08-04 Tionde söndagen efter trefaldighet Nådens gåvor Jes 27:2-6 1 Kor 12:12-26 Joh 15:1-9
2024-08-11 11:e söndagen efter trefaldighet Tro och liv Jes 2:12-17 Rom 3:21-28 Luk 18:9-14
2024-08-18 12:e söndagen efter trefaldighet Friheten i Kristus 2 Mos 4:10-17 2 Kor 3:4-8 Mark 7:31-37
2024-08-25 13:e söndagen efter trefaldighet Medmänniskan 1 Mos 4:8-12 1 Joh 4:7-10 Luk 10:23-37
2024-09-01 14:e söndagen efter trefaldighet Enheten i Kristus Hes 37:15-22 Ef 4:1-6 Joh 17:9-11
2024-09-08 15:e söndagen efter trefaldighet Ett är nödvändigt Neh 9:19-21 Apg 20:32-36 Matt 6:31-34
2024-09-15 16:e söndagen efter trefaldighet Döden och livet Jes 26:19 2 Kor 4:7-14 Joh 11:28-44
2024-09-22 17:e söndagen efter trefaldighet Rik inför Gud 2 Mos 32:1-4, 30-35 1 Joh 2:15-17 Matt 6:19-24
2024-09-29 Den helige Mikaels dag Änglarna Dan 6:16-22 Upp 12:7-12 (Upp 12:7-12) Luk 10:17-20
2024-10-06 19:e söndagen efter trefaldighet Trons kraft 1 Mos 6:13-22 Heb 11:1-7 Mark 12:41-44
2024-10-13 Tacksägelsedagen Lovsång 1 Krön 29:10-14 1 Thess 5:16-24 Luk 17:11-19
2024-10-20 21:a söndagen efter trefaldighet Samhällsansvar Jer 29:4-7 Rom 13:7-10 Matt 22:15-22
2024-10-27 22:a söndagen efter trefaldighet Frälsningen 1 Mos 45:4-8 1 Pet 4:12-19 Matt 23:37-24:2
2024-11-02 Alla helgons dag Helgonen Jes 49:8-10 Upp 7:9-17 Matt 5:1-12
2024-11-03 Söndagen efter Alla helgons dag Vårt evighetshopp Hes 37:12-14 Upp 22:1-5 Luk 12:4-7
2024-11-10 24:e söndagen efter trefaldighet Den yttersta tiden Amos 4:12-13 1 Joh 2:28-3:3 Matt 24:3-14
2024-11-17 Söndagen före domssöndagen Vaksamhet och väntan Sef 3:8-13 Upp 3:10-13 Matt 25:1-13
2024-11-24 Domssöndagen Kristi återkomst Jes 65:17-19 2 Pet 3:8-13 Matt 25:31-46
2024-12-01 Första söndagen i advent Ett nådens år Sak 9:9-10 Upp 3:20-22 Matt 21:1-9
2024-12-08 Andra söndagen i advent Guds rike är nära Jes 35:1-10 Jak 5:7-11 Matt 13:31-34
2024-12-15 Tredje söndagen i advent Bana väg för Herren Mal 4:4-6 2 Pet 1:19-21 Matt 11:12-19
2024-12-22 Fjärde söndagen i advent Herrens moder Sef 3:14-17 Fil 4:4-7 Luk 1:30-35
2024-12-24 Julnatten Den heliga natten Jes 9:1a, 2-7 Heb 1:1-6 Luk 2:1-20
2024-12-25 Juldagen Jesu födelse Jes 9:2-7 1 Joh 1:1-4 Luk 2:1-20
2024-12-26 Annandag jul Martyrerna Jer 20:7-11 Apg 7:55-8:8 Luk 12:49-53
2024-12-29 Söndagen efter jul Guds barn 2 Mos 1:15-21 2 Tim 3:14-15 Mark 10:13-16
2025-01-01 Nyårsdagen I Jesu namn Jes 49:13-16 Heb 13:5-8 Luk 13:6-9
2025-01-05 Söndagen efter nyår Guds hus Jes 55:5-7 Rom 12:1-2 Mark 11:15-19
2025-01-06 Trettondedag jul Guds härlighet i Kristus Jes 49:5-7 2 Kor 4:3-6 Matt 2:1-12
2025-01-12 Första söndagen efter trettondedagen Jesu dop 2 Mos 1:22-2:10 1 Joh 5:6-12 Luk 3:15-17, 21-22
2025-01-19 Andra söndagen efter trettondedagen Livets källa Jes 55:1-4 Upp 22:16-17 Joh 4:5-26
2025-01-26 Tredje söndagen efter trettondedagen Jesus skapar tro Jes 45:22-24 Gal 2:16-21 Joh 4:27-42
2025-02-02 Kyndelsmässodagen Uppenbarelsens ljus Mal 3:1-4 1 Tim 6:13-16 Luk 2:22-40
2025-02-09 Femte söndagen efter trettondedagen Sådd och skörd 4 Mos 11:24-30 Fil 1:12-18 Mark 9:38-41
2025-02-16 Septuagesima Nåd och tjänst Jon 3:10-4:11 Fil 1:3-11 Luk 17:7-10
2025-02-23 Sexagesima Det levande ordet Ps 119:129-135 Rom 10:13-17 Joh 7:40-52
2025-03-02 Fastlagssöndagen Kärlekens väg Est 4:12-17 1 Tim 2:4-6 Joh 12:20-33
2025-03-05 Askonsdagen Bön och fasta Joel 2:12-19 Apg 13:1-3 Mark 2:18-20
2025-03-09 Första söndagen i fastan Prövningens stund 1 Mos 4:3-7 Jak 1:12-15 Matt 16:21-23
2025-03-16 Andra söndagen i fastan Den kämpande tron 1 Kung 19:1-8 1 Kor 10:12-13 Luk 7:36-8:3
2025-03-23 Jungfru Marie bebådelsedag Guds mäktiga verk Mik 5:2-4 Rom 4:18-21 Luk 1:26-38
2025-03-30 Midfastosöndagen Livets bröd 2 Mos 16:11-18 1 Pet 2:1-3 Joh 6:24-35
2025-04-06 Femte söndagen i fastan Försonaren 1 Mos 22:1-14 Apg 4:1-12 Mark 12:1-12
2025-04-13 Palmsöndagen Vägen till korset 2 Mos 13:6-10 Heb 2:14-18 Mark 11:1-11
2025-04-17 Skärtorsdagen Det nya förbundet 2 Mos 24:3-11 1 Kor 10:16-17 Mark 14:12-26
2025-04-18 Långfredagen Korset Jes 53:1-12 1 Kor 2:1-10 Mark 15:21-41
2025-04-19 Påsknatten Genom död till liv Dan 3:19-25 2 Tim 2:8-13 Mark 16:1-8
2025-04-20 Påskdagen Kristus är uppstånden 2 Mos 15:1-11 1 Kor 15:12-21 Mark 16:1-14
2025-04-21 Annandag påsk Möte med den uppståndne 5 Mos 18:15-18 Kol 3:1-4 Luk 24:36-49
2025-04-27 Andra söndagen i påsktiden Påskens vittnen Jer 18:1-6 1 Joh 5:1-5 Joh 21:15-19
2025-05-04 Tredje söndagen i påsktiden Den gode herden Hes 34:23-31 Heb 13:20-21 Joh 10:11-16
2025-05-11 Fjärde söndagen i påsktiden Vägen till livet Jer 17:5-8 2 Kor 4:16-18 Joh 14:1-14
2025-05-18 Femte söndagen i påsktiden Att växa i tro Hos 14:5-9 1 Joh 3:18-24 Joh 15:10-17
2025-05-25 Bönsöndagen Bönen Jer 29:11-14 1 Joh 5:13-15 Luk 11:1-13
2025-05-29 Kristi himmelsfärds dag Herre över allting Jes 61:10-11 Apg 1:1-11 Luk 24:49-53
2025-06-01 Söndagen före pingst Hjälparen kommer 5 Mos 31:6-8 Rom 8:31-39 Joh 16:23-33
2025-06-08 Pingstdagen Den heliga Anden Joel 2:28-29 Apg 2:1-11 Joh 14:15-21
2025-06-09 Annandag pingst Andens vind över världen Hes 11:17-20 Apg 11:19-26 Joh 3:31-36
2025-06-15 Heliga trefaldighets dag Gud - Fader, Son och Ande 2 Mos 3:1-15 Rom 11:33-36 Matt 28:16-20
2025-06-21 Midsommardagen Skapelsen Job 12:7-13 Apg 17:22-31 Matt 6:25-30
2025-06-22 Den helige Johannes döp. dag Den Högstes profet Jer 22:1-4 Apg 13:16-25 Luk 1:57-66
2025-06-29 Andra söndagen efter trefaldighet Kallelsen till Guds rike 5 Mos 7:6-9 Rom 8:28-30 Joh 1:35-46
2025-07-06 Tredje söndagen efter trefaldighet Förlorad och återfunnen Jes 51:1-3 Ef 2:1-10 Luk 15:8-10
2025-07-13 Fjärde söndagen efter trefaldighet Att inte döma Sak 7:8-10 Rom 14:11-14 Joh 8:1-11
2025-07-20 Apostladagen Sänd mig Jes 6:1-8 1 Pet 2:4-10 Matt 16:13-20
2025-07-27 Sjätte söndagen efter trefaldighet Efterföljelse Amos 7:10-15 1 Thess 2:1-8 Matt 16:24-27
2025-08-03 Kristi förklarings dag Jesus förhärligad 2 Mos 34:27-35 2 Kor 3:9-18 Mark 9:1-13
2025-08-10 Åttonde söndagen efter trefaldighet Andlig klarsyn Ords 7:1-3 1 Kor 3:10-15 Matt 7:22-29
2025-08-17 Nionde söndagen efter trefaldighet Goda förvaltare Ords 3:27-32 Ef 4:20-28 Luk 12:42-48
2025-08-24 Tionde söndagen efter trefaldighet Nådens gåvor 2 Mos 19:3-8 Rom 12:3-8 Matt 18:18-22
2025-08-31 11:e söndagen efter trefaldighet Tro och liv Amos 5:21-24 Rom 7:14-25 Matt 21:28-31
2025-09-07 12:e söndagen efter trefaldighet Friheten i Kristus Jes 38:1-6 Rom 8:18-23 Luk 13:10-17
2025-09-14 13:e söndagen efter trefaldighet Medmänniskan 5 Mos 15:7-11 Rom 13:8-10 Matt 5:38-48
2025-09-21 14:e söndagen efter trefaldighet Enheten i Kristus Jes 11:10-13 Fil 2:1-5 Luk 22:24-27
2025-09-28 15:e söndagen efter trefaldighet Ett är nödvändigt 1 Kung 17:8-16 Apg 4:32-35 Matt 11:28-30
2025-10-05 Den helige Mikaels dag Änglarna Dan 10:15-19 Upp 12:7-12 Matt 18:7-10
2025-10-12 Tacksägelsedagen Lovsång Jer 31:3-6 Upp 4:8-11 Matt 15:29-31
2025-10-19 18:e söndagen efter trefaldighet Att lyssna i tro 5 Mos 30:11-16 Jak 2:8-13 Mark 10:17-27
2025-10-26 19:e söndagen efter trefaldighet Trons kraft 1 Mos 15:5-6 1 Tim 6:11-12 Joh 9:1-7, 24-39
2025-11-01 Alla helgons dag Helgonen Jes 60:18-22 Heb 12:1-3 Matt 5:13-16
2025-11-02 Söndagen efter Alla helgons dag Vårt evighetshopp Job 17:15-16 1 Kor 15:35-49 Joh 6:37-40
2025-11-09 21:a söndagen efter trefaldighet Samhällsansvar 5 Mos 24:17-22 Jak 2:1-8 Luk 19:1-10
2025-11-16 Söndagen före domssöndagen Vaksamhet och väntan Jes 51:4-6 2 Kor 13:5-9 Luk 12:35-40
2025-11-23 Domssöndagen Kristi återkomst Dan 7:9-10 Upp 20:11-21:5 Joh 5:22-30
2025-11-30 Första söndagen i advent Ett nådens år Sak 9:9-10 Upp 5:1-5 Matt 21:1-9
2025-12-07 Andra söndagen i advent Guds rike är nära Jer 33:14-16 Heb 10:32-39 Mark 1:14-15
2025-12-14 Tredje söndagen i advent Bana väg för Herren Jes 40:1-8 Gal 3:21-29 Luk 3:1-15
2025-12-21 Fjärde söndagen i advent Herrens moder Jes 52:7-10 2 Kor 1:17-22 Luk 1:39-45
2025-12-24 Julnatten Den heliga natten Jes 9:1a, 2-7 Heb 1:1-6 Luk 2:1-20
2025-12-25 Juldagen Jesu födelse Jes 9:2-7 Heb 1:1-3 Luk 2:1-20
2025-12-26 Annandag jul Martyrerna Mik 7:1-6 Apg 4:18-31 Matt 10:32-39
2025-12-28 Söndagen efter jul Guds barn Jes 11:1-9 Apg 7:17-22 Matt 18:1-5
2026-01-01 Nyårsdagen I Jesu namn Klag 3:22-26 Apg 10:42-43 Joh 2:23-25
2026-01-04 Söndagen efter nyår Guds hus 1 Kung 8:20, 27-30 Fil 2:1-4 Joh 2:13-22
2026-01-06 Trettondedag jul Guds härlighet i Kristus 1 Kung 10:1-7 Ef 2:17-19 Matt 2:1-12
2026-01-11 Första söndagen efter trettondedagen Jesu dop Jes 43:1-4 Apg 8:14-17 Mark 1:9-11
2026-01-18 Andra söndagen efter trettondedagen Livets källa 5 Mos 5:23-27 Heb 2:9-10 Joh 5:31-36
2026-01-25 Tredje söndagen efter trettondedagen Jesus skapar tro 2 Kung 5:1-4, 9-15 2 Kor 1:3-7 Joh 4:46-54
2026-02-01 Septuagesima Nåd och tjänst 2 Sam 7:18-22 Fil 3:7-14 Matt 19:27-30
2026-02-08 Kyndelsmässodagen Uppenbarelsens ljus Mik 7:7-8 Apg 2:42-46 Luk 2:22-40
2026-02-15 Fastlagssöndagen Kärlekens väg Höga v 8:6-7 2 Kor 5:14-21 Mark 10:32-45
2026-02-18 Askonsdagen Bön och fasta Jes 58:4-9 2 Kor 7:8-13 Luk 5:33-39
2026-02-22 Första söndagen i fastan Prövningens stund 1 Mos 3:1-13 Heb 5:7-10 Mark 1:12-13
2026-03-01 Andra söndagen i fastan Den kämpande tron Jes 61:1-3 Heb 11:23-27 Mark 14:3-9
2026-03-08 Tredje söndagen i fastan Kampen mot ondskan 1 Kung 18:26-29, 36-39 Upp 3:14-19 Mark 9:14-32
2026-03-15 Midfastosöndagen Livets bröd Ords 9:1-6 1 Kor 10:1-6 Joh 6:48-59
2026-03-22 Jungfru Marie bebådelsedag Guds mäktiga verk 1 Sam 2:1-10 Kol 1:15-20 Luk 1:26-38
2026-03-29 Palmsöndagen Vägen till korset Jes 50:5-10 Rom 5:1-5 Luk 19:28-40
2026-04-02 Skärtorsdagen Det nya förbundet 2 Mos 12:15-20 1 Kor 5:6-8 Luk 22:7-23
2026-04-03 Långfredagen Korset Jes 53:1-12 Fil 2:6-8 Luk 23:26-49
2026-04-04 Påsknatten Genom död till liv 2 Mos 12:21-28 Kol 2:6-15 Luk 23:55-24:12
2026-04-05 Påskdagen Kristus är uppstånden Hos 6:1-3 Apg 3:14-16 Luk 24:1-12
2026-04-06 Annandag påsk Möte med den uppståndne Jer 31:9-13 1 Pet 1:18-23 Joh 20:19-23
2026-04-12 Andra söndagen i påsktiden Påskens vittnen Sak 8:6-8 1 Pet 1:3-9 Joh 20:24-31
2026-04-19 Tredje söndagen i påsktiden Den gode herden Jer 23:3-8 1 Pet 5:1-4 Joh 10:22-30
2026-04-26 Fjärde söndagen i påsktiden Vägen till livet 2 Mos 13:20-22 1 Thess 5:9-11 Joh 13:31-35
2026-05-03 Femte söndagen i påsktiden Att växa i tro Jes 57:15-16 Gal 5:13-18 Joh 17:9-17
2026-05-10 Bönsöndagen Bönen 1 Kung 3:5-14 Rom 8:24-27 Matt 6:5-8
2026-05-14 Kristi himmelsfärds dag Herre över allting Dan 7:13-14 Apg 1:1-11 Joh 17:1-8
2026-05-17 Söndagen före pingst Hjälparen kommer 1 Kung 19:9-16 Apg 1:12-14 Joh 16:12-15
2026-05-24 Pingstdagen Den heliga Anden Jes 12 Apg 2:1-11 Joh 7:37-39
2026-05-25 Annandag pingst Andens vind över världen Jes 44:1-8 Apg 2:36-41 Joh 12:44-50
2026-05-31 Heliga trefaldighets dag Gud - Fader, Son och Ande 1 Mos 18:1-8 Apg 4:5-12 Joh 11:18-27
2026-06-07 Första söndagen efter trefaldighet Vårt dop 1 Mos 7:11-23 Apg 8:26-39 Matt 3:11-12
2026-06-14 Andra söndagen efter trefaldighet Kallelsen till Guds rike Dom 6:7-16 1 Kor 1:26-31 Mark 2:13-17
2026-06-20 Midsommardagen Skapelsen 1 Mos 9:8-17 Kol 1:21-23 Mark 6:30-44
2026-06-21 Den helige Johannes döp. dag Den Högstes profet Jes 42:5-9 Apg 10:37-38 Luk 1:67-80
2026-06-28 Fjärde söndagen efter trefaldighet Att inte döma Hes 18:30-32 Gal 6:1-7 Luk 6:36-42
2026-07-05 Apostladagen Sänd mig Jer 1:4-10 Rom 16:1-7 Mark 3:7-19
2026-07-12 Sjätte söndagen efter trefaldighet Efterföljelse 1 Kung 19:19-21 1 Kor 9:19-26 Luk 9:51-62
2026-07-19 Kristi förklarings dag Jesus förhärligad 2 Mos 40:34-38 Upp 1:9-18 Luk 9:28-36
2026-07-26 Åttonde söndagen efter trefaldighet Andlig klarsyn Jer 7:1-7 Rom 8:14-17 Matt 7:13-14
2026-08-02 Nionde söndagen efter trefaldighet Goda förvaltare Amos 8:4-7 2 Tim 4:1-7 Luk 16:1-13
2026-08-09 Tionde söndagen efter trefaldighet Nådens gåvor Jos 24:16-18 1 Kor 12:4-11 Luk 9:46-48
2026-08-16 11:e söndagen efter trefaldighet Tro och liv Jes 1:10-17 Jak 1:22-25 Matt 23:1-12
2026-08-23 12:e söndagen efter trefaldighet Friheten i Kristus 2 Mos 23:10-12 Gal 4:31-5:6 Mark 2:23-28
2026-08-30 13:e söndagen efter trefaldighet Medmänniskan Jer 38:7-13 Rom 12:16-21 Matt 7:12
2026-09-06 14:e söndagen efter trefaldighet Enheten i Kristus Amos 9:11-15 1 Kor 1:10-13 Joh 17:18-23
2026-09-13 15:e söndagen efter trefaldighet Ett är nödvändigt 5 Mos 4:29-31 Fil 4:10-13 Luk 10:38-42
2026-09-20 16:e söndagen efter trefaldighet Döden och livet Job 14:13-15 Fil 1:20-26 Mark 5:35-43
2026-09-27 17:e söndagen efter trefaldighet Rik inför Gud Pred 12:1-7 1 Joh 4:16-21 Luk 16:19-31
2026-10-04 Den helige Mikaels dag Änglarna 1 Mos 28:10-17 Upp 12:7-12 Joh 1:47-51
2026-10-11 Tacksägelsedagen Lovsång Jes 12:1-2 Kol 3:16-17 Luk 19:37-40
2026-10-18 20:e söndagen efter trefaldighet Att leva tillsammans 1 Mos 18:1-8 2 Tim 1:3-5 Matt 13:53-57
2026-10-25 21:a söndagen efter trefaldighet Samhällsansvar 2 Mos 23:1-9 2 Kor 8:9-15 Matt 12:15-21
2026-10-31 Alla helgons dag Helgonen 5 Mos 34:1-5 Heb 12:22-24 Luk 6:20-26
2026-11-01 Söndagen efter Alla helgons dag Vårt evighetshopp Jos 1:10-11 Heb 11:13-16 Luk 20:37-38
2026-11-08 23:e söndagen efter trefaldighet Förlåtelse utan gräns Hos 11:8-9 1 Thess 5:13-15 Matt 6:9-15
2026-11-15 Söndagen före domssöndagen Vaksamhet och väntan Amos 8:9-12 Fil 3:20-4:1 Luk 17:20-30
2026-11-22 Domssöndagen Kristi återkomst Hes 47:6-12 1 Kor 15:22-28 Matt 13:47-50