Kyrkoårets kalender

Datum Söndagens namn Tema Liturgisk färg Gammaltestamentlig text Episteltext Evangelietext
2021-04-18 Tredje söndagen i påsktiden Den gode herden Vit Hes 34:11-16 1 Pet 2:22-25 Joh 10:1-10
2021-04-25 Fjärde söndagen i påsktiden Vägen till livet Vit Jes 54:7-10 Heb 13:12-16 Joh 16:16-22
2021-05-02 Femte söndagen i påsktiden Att växa i tro Vit Hos 11:1-4 1 Joh 4:10-16 Joh 16:5-11
2021-05-09 Bönsöndagen Bönen Vit 1 Mos 18:26-32 Ef 3:14-21 Luk 18:1-8
2021-05-13 Kristi himmelsfärds dag Herre över allting Vit 2 Kung 2:11-14 Apg 1:1-11 Mark 16:19-20
2021-05-16 Söndagen före pingst Hjälparen kommer Vit Sak 14:6-9 Rom 8:16-18 Joh 15:26-16:4
2021-05-23 Pingstdagen Den heliga Anden Röd 1 Mos 11:1-9 Apg 2:1-11 Joh 14:25-29
2021-05-24 Annandag pingst Andens vind över världen Röd 2 Mos 17:1-7 Apg 10:42-48 Joh 6:44-47
2021-05-30 Heliga trefaldighets dag Gud - Fader, Son och Ande Vit 5 Mos 6:4-9 Apg 2:24-35 Matt 11:25-27
2021-06-06 Första söndagen efter trefaldighet Vårt dop Grön Hes 36:25-28 Rom 6:3-11 Joh 3:1-8
2021-06-13 Andra söndagen efter trefaldighet Kallelsen till Guds rike Grön Sak 3:1-7 Upp 19:5-9 Luk 14:15-24
2021-06-20 Tredje söndagen efter trefaldighet Förlorad och återfunnen Grön Mik 7:18-20 Rom 5:6-11 Luk 15:1-7
2021-06-26 Midsommardagen Skapelsen Grön 1 Mos 1:1-13 Apg 14:15-17 Joh 1:1-5
2021-06-27 Den helige Johannes döp. Dag Den Högstes profet Vit Jes 49:1-2 Apg 19:4 Luk 1:5-17
2021-07-04 Apostladagen Sänd mig Röd Hes 1:26-2:3, 8-10 1 Tim 1:12-17 Luk 5:1-11
2021-07-11 Sjätte söndagen efter trefaldighet Efterföljelse Grön 3 Mos 19:1-2, 13-18 1 Pet 1:13-16 Matt 5:20-26
2021-07-18 Kristi förklarings dag Jesus förhärligad Vit 2 Mos 24:12-18 2 Pet 1:16-18 Matt 17:1-8
2021-07-25 Åttonde söndagen efter trefaldighet Andlig klarsyn Grön Mik 3:5-8 1 Joh 4:1-6 Matt 7:15-21
2021-08-01 Nionde söndagen efter trefaldighet Goda förvaltare Grön 1 Mos 1:24-2:3 1 Pet 4:7-11 Matt 25:14-30
2021-08-08 Tionde söndagen efter trefaldighet Nådens gåvor Grön Jes 27:2-6 1 Kor 12:12-26 Joh 15:1-9
2021-08-15 Elfte söndagen efter trefaldighet Tro och liv Grön Jes 2:12-17 Rom 3:21-28 Luk 18:9-14
2021-08-22 Tolfte söndagen efter trefaldighet Friheten i Kristus Grön 2 Mos 4:10-17 2 Kor 3:4-8 Mark 7:31-37
2021-08-29 Trettonde söndagen efter trefaldighet Medmänniskan Grön 1 Mos 4:8-12 1 Joh 4:7-10 Luk 10:23-37
2021-09-05 Fjortonde söndagen efter trefaldighet Enheten i Kristus Grön Hes 37:15-22 Ef 4:1-6 Joh 17:9-11
2021-09-12 Femtonde söndagen efter trefaldighet Ett är nödvändigt Grön Neh 9:19-21 Apg 20:32-36 Matt 6:31-34
2021-09-19 Sextonde söndagen efter trefaldighet Döden och livet Grön Jes 26:19 2 Kor 4:7-14 Joh 11:28-44
2021-09-26 Sjuttonde söndagen efter trefaldighet Rik inför Gud Grön 2 Mos 32:1-4, 30-35 1 Joh 2:15-17 Matt 6:19-24
2021-10-03 Den helige Mikaels dag Änglarna Vit Dan 6:16-22 Upp 12:7-12 Luk 10:17-20
2021-10-10 Tacksägelsedagen Lovsång Vit 1 Krön 29:10-14 1 Thess 5:16-24 Luk 17:11-19
2021-10-17 Tjugonde söndagen efter trefaldighet Att leva tillsammans Grön Rut 2:8-12 Apg 9:36-43 Mark 3:31-35
2021-10-24 Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet Samhällsansvar Grön Jer 29:4-7 Rom 13:7-10 Matt 22:15-22
2021-10-31 Tjugoandra söndagen efter trefaldighet Frälsningen Grön 1 Mos 45:4-8 1 Pet 4:12-19 Matt 23:37-24:2
2021-11-06 Alla helgons dag Helgonen Vit Jes 49:8-10 Upp 7:9-17 Matt 5:1-12
2021-11-07 Söndagen efter alla helgons dag Vårt evighetshopp Grön Hes 37:12-14 Upp 22:1-5 Luk 12:4-7
2021-11-14 Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Grön (el. violett/blå) Sef 3:8-13 Upp 3:10-13 Matt 25:1-13
2021-11-21 Domsöndagen Kristi återkomst Grön (el. violett/blå) Jes 65:17-19 2 Pet 3:8-13 Matt 25:31-46