Kyrkoårets kalender


Datum Söndagens namn Tema Liturgisk färg Gammaltestamentlig text Episteltext Evangelietext
2023-10-08 Tacksägelsedagen Lovsång Vish 7:15-22 Kol 3:16-17 Luk 19:37-40
2023-10-15 Nittonde söndagen efter trefaldighet Trons kraft Jos 2:1-15 Heb 11:29-33 Mark 2:1-12
2023-10-22 Tjugonde söndagen efter trefaldighet Att leva tillsammans Tob 10:7-13 2 Tim 1:3-5 Matt 13:53-57
2023-10-29 Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet Samhällsansvar 2 Mos 23:1-9 2 Kor 8:9-15 Matt 12:15-21
2023-11-04 Alla helgons dag Helgonen 5 Mos 34:1-5 Heb 12:22-24 Luk 6:20-26
2023-11-05 Söndagen efter Alla helgons dag Vårt evighetshopp Jos 1:10-11 Heb 11:13-16 Luk 20:37-38
2023-11-12 Tjugotredje söndagen efter trefaldighet Förlåtelse utan gräns Hos 11:8-9 1 Thess 5:13-15 Matt 6:9-15
2023-11-19 Söndagen före domssöndagen Vaksamhet och väntan Am 8:9-12 Fil 3:20-4:1 Luk 17:20-30
2023-11-26 Domssöndagen Kristi återkomst Hes 47:6-12 1 Kor 15:22-28 Matt 13:47-50