Kyrkoårets kalender


Datum Söndagens namn Tema Liturgisk färg Gammaltestamentlig text Episteltext Evangelietext
2023-03-26 Jungfru Marie bebådelsedag Guds mäktiga verk 1 Sam 2:1-10 Kol 1:15-20 Luk 1:26-38
2023-04-02 Palmssöndagen Vägen till korset Sak 2:10-13 Fil 2:5-11 Joh 12:1-16
2023-04-06 Skärtorsdagen Det nya förbundet Jer 31:31-34 Heb 10:12-18 Joh 13:1-17
2023-04-07 Långfredagen Korset Jes 53:1-12 Heb 10:19-25 Joh 19:17-37
2023-04-08 Påsknatten Genom död till liv Job 19:25-27 Ef 2:1-6 Joh 20:1-10
2023-04-09 Påskdagen Kristus är uppstånden Jon 2:1-11 Apg 13:32-37 Joh 20:1-18
2023-04-10 Annandag påsk Möte med den uppståndne Jer 31:9-13 1 Pet 1:18-23 Joh 20:19-23
2023-04-16 Andra söndagen i påsktiden Påskens vittnen Sak 8:6-8 1 Pet 1:3-9 Joh 20:24-31
2023-04-23 Tredje söndagen i påsktiden Den gode Herden Jer 23:3-8 1 Pet 5:1-4 Joh 10:22-30
2023-04-30 Fjärde söndagen i påsktiden Vägen till livet 2 Mos 13:20-22 1 Thess 5:9-11 Joh 13:31-35
2023-05-07 Femte söndagen i påsktiden Att växa i tro Jes 57:15-16 Gal 5:13-18 Joh 17:9-17
2023-05-14 Bönsöndagen Bönen 1 Kung 3:5-14 Rom 8:24-27 Matt 6:5-8
2023-05-18 Kristi himmelsfärds dag Herre över allting Dan 7:13-14 Apg 1:1-11 Joh 17:1-8
2023-05-21 Söndagen före pingst Hjälparen kommer 1 Kung 19:9-16 Apg 1:12-14 Joh 16:12-15
2023-05-28 Pingstdagen Den heliga Anden Jes 12 Apg 2:1-11 Joh 7:37-39
2023-05-29 Annandag pingst Andens vind över världen Jes 44:1-8 Apg 2:36-41 Joh 12:44-50
2023-06-04 Heliga Trefaldighets dag Gud - Fader, Son och Ande 1 Mos 18:1-8 Apg 4:5-12 Joh 11:18-27
2023-06-11 Första söndagen efter trefaldighet Vårt dop 1 Mos 7:11-23 Apg 8:26-39 Matt 3:11-12
2023-06-18 Andra söndagen efter trefaldighet Kallelsen till Guds rike Dom 6:7-16 1 Kor 1:26-31 Mark 2:13-17
2023-06-24 Midsommardagen Skapelsen 1 Mos 9:8-17 Kol 1:21-23 Mark 6:30-44
2023-06-25 Den helige Johannes Döparens dag Den Högstes profet Jes 42:5-9 Apg 10:37-38 Luk 1:67-80
2023-07-02 Fjärde söndagen efter trefaldighet Att inte döma Hes 18:30-32 Gal 6:1-7 Luk 6:36-42
2023-07-09 Apostladagen Sänd mig Jer 1:4-10 Rom 16:1-7 Mark 3:7-19
2023-07-16 Sjätte söndagen efter trefaldighet Efterföljelse 1 Kung 19:19-21 1 Kor 9:19-26 Luk 9:51-62
2023-07-23 Kristi förklarings dag Jesus förhärligad 2 Mos 40:34-38 Upp 1:9-18 Luk 9:28-36
2023-07-30 Åttonde söndagen efter trefaldighet Andlig klarsyn Jer 7:1-7 Rom 8:14-17 Matt 7:13-14
2023-08-06 Nionde söndagen efter trefaldighet Goda förvaltare Am 8:4-7 2 Tim 4:1-7 Luk 16:1-13
2023-08-13 Tionde söndagen efter trefaldighet Nådens gåvor Jos 24:16-18 1 Kor 12:4-11 Luk 9:46-48
2023-08-20 Elfte söndagen efter trefaldighet Tro och liv Jes 1:10-17 Jak 1:22-25 Matt 23:1-12
2023-08-27 Tolfte söndagen efter trefaldighet Friheten i Kristus 2 Mos 23:10-12 Gal 4:31-5:6 Mark 2:23-28
2023-09-03 Trettonde söndagen efter trefaldighet Medmänniskan Jer 38:7-13 Rom 12:16-21 Matt 7:12
2023-09-10 Fjortonde söndagen efter trefaldighet Enheten i Kristus Am 9:11-15 1 Kor 1:10-13 Joh 17:18-23
2023-09-17 Femtonde söndagen efter trefaldighet Ett är nödvändigt 5 Mos 4:29-31 Fil 4:10-13 Luk 10:38-42
2023-09-24 Sextonde söndagen efter trefaldighet Döden och livet Job 14:13-15 Fil 1:20-26 Mark 5:35-43
2023-10-01 Den helige Mikaels dag Änglarna 1 Mos 28:10-17 Upp 5:11-14 Joh 1:47-51
2023-10-08 Tacksägelsedagen Lovsång Vish 7:15-22 Kol 3:16-17 Luk 19:37-40
2023-10-15 Nittonde söndagen efter trefaldighet Trons kraft Jos 2:1-15 Heb 11:29-33 Mark 2:1-12
2023-10-22 Tjugonde söndagen efter trefaldighet Att leva tillsammans Tob 10:7-13 2 Tim 1:3-5 Matt 13:53-57
2023-10-29 Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet Samhällsansvar 2 Mos 23:1-9 2 Kor 8:9-15 Matt 12:15-21
2023-11-04 Alla helgons dag Helgonen 5 Mos 34:1-5 Heb 12:22-24 Luk 6:20-26
2023-11-05 Söndagen efter Alla helgons dag Vårt evighetshopp Jos 1:10-11 Heb 11:13-16 Luk 20:37-38
2023-11-12 Tjugotredje söndagen efter trefaldighet Förlåtelse utan gräns Hos 11:8-9 1 Thess 5:13-15 Matt 6:9-15
2023-11-19 Söndagen före domssöndagen Vaksamhet och väntan Am 8:9-12 Fil 3:20-4:1 Luk 17:20-30
2023-11-26 Domssöndagen Kristi återkomst Hes 47:6-12 1 Kor 15:22-28 Matt 13:47-50