Användarvillkor

Kyrkstöten

Bakgrund

Kyrkstöten ("Tjänsten") är ett webbaserat-verktyg för att planera och samordna medverkan i en församlings aktiviteter.

Tjänsten förvaltas av Terrefta AB ("Förvaltaren") med organisationsnummer 559362-7341. Tjänsten har webbadressen www.kyrkstoten.se.

Användarvillkoren omfattar den person eller organisation ("Användaren") som använder Tjänsten. Användaren godkänner nedanstående villkor.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter i Tjänsten behandlas i enlighet med Kyrkstötens personuppgiftspolicy.

Tjänsten lyder under den allmänna dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR), vilket bland annat innebär att:

  • Användaren har rätt att begära ut information kring vilka av Användarens personuppgifter som finns registrerade i Tjänsten.
  • Användaren har rätt att begära att personuppgifter som finns lagrade om Användaren ska korrigeras eller raderas.
  • Personuppgifter endast samlas in i den mån det krävs för att tillhandahålla Tjänsten.
  • Personuppgifter inte lagras längre än vad som krävs för att tillhandahålla Tjänsten.

Tjänstens tillgänglighet och kvalité

Användaren accepterar att det inte finns några förbindelser eller garantier kring tillgängligheten av Tjänsten. Förvaltaren kan inte hållas skyldig för begränsningar eller störningar i Tjänstens tillgänglighet, oavsett omfattning eller längd. Användaren accepterar att Förvaltaren har rätt att, när som helst och utan förvarning eller motivering, begränsa eller ta bort tillgången till Tjänsten. Användaren accepterar att Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick. Förvaltaren är inte skyldig att åtgärda upplevda eller faktiska brister i Tjänsten. Detta gäller även funktioner som tidigare existerat, men inte finns kvar eller förändrats.

Användning sker på egen risk

Användaren accepterar att all användning av Tjänsten sker utan garantier och på egen risk. Förvaltaren ska inte hållas skyldig för skador, upplevda eller faktiska, som uppstått i samband med eller till följd av användandet av Tjänsten.

Kommunikation

Användaren godkänner att Förvaltaren kan komma att kontakta denne. Användaren åtar sig att tillhandahålla en giltig e-postadress som tillhör Användaren samt att hålla den uppdaterad under den tid Användaren använder Tjänsten.

Förändringar i användarvillkor

Förvaltar har rätt att ändra dessa användarvillkor.

Övrigt

Vid missnöje med Tjänsten är Användarens möjligheter begränsade till att avsluta sitt användarkonto i Tjänsten. Användaren är införstådd med att det inte finns någon möjlighet till kompensation.

Den aktuella versionen av användarvillkoren finns på webbadressen https://www.kyrkstoten.se/eula.