Användarvillkor för Kyrkstöten


BAKGRUND Kyrkstöten är ett verktyg för att planera och samordna medverkan i en kyrkas aktiviteter. Genom att registrera ett konto på Kyrkstöten (www.kyrkstoten.se) så godkänner du nedanstående villkor. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER Vid registrering av ett konto på Kyrkstöten lagras personuppgifter om användaren.
  • För- och efternamn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
Personuppgifterna lagras för följande ändamål:
För- och efternamn samt e-postadress är nödvändiga för att tjänsten ska kunna autentisera, identifiera och logga in användaren.
E-postadressen används som användarnamn vid inloggning samt för att möjliggöra mottagandet av påminnelser av medverkan samt meddelanden från andra användare som är anslutna till samma kyrka i Kyrkstöten.
Telefonnummer används för att ge användaren möjlighet att mottaga påminnelser om medverkan i kommande aktiviteter via SMS.

Genom registrering av ett konto på Kyrkstöten godkänner du att andra användare som är anslutna till samma kyrka i Kyrkstöten kan se följande personuppgifter: För- och efternamn, e-postadress, telefonnummer.
Innehavaren av Kyrkstöten förbinder sig att endast använda personuppgifterna för att tillhandahålla tjänsten. Undantag kan endast göras med användarens uttryckliga medgivande.

Dina personuppgifter lagras under den tid du har ett konto på Kyrkstöten. Du kan avsluta ditt konto och begära att dina personuppgifter ska raderas ur system. Du kan göra detta genom att skicka in en begäran skriftligt via e-post till administratören från den e-postadress som du angivit då du registrerade ditt konto.

Du accepterar att du själv har ansvaret för det data som du skapar i Kyrkstöten. Du accepterar vidare att du som användare endast får föra in en annan persons personuppgifter ifall du har personens godkännande.

Du accepterar att innehavaren av Kyrkstöten har rätt att utan förvarning ändra, lägga till eller ta bort data i tjänsten. Du förbinder dig vidare att inte skapa eller föra in data som kan anses vara olaglig, kränkande, rasistisk eller upphovsrättsskyddad.
TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITÉ Du accepterar att det inte finns några förbindelser eller garantier kring tillgängligheten av tjänsten Kyrkstöten. Innehavaren av Kyrkstöten kan inte hållas skyldig för begränsningar eller störningar i tjänstens tillgänglighet, oavsett omfattning eller längd.

Du accepterar att innehavaren av Kyrkstöten har rätt att, när som helst och utan förvarning eller motivering, begränsa eller ta bort tjänsten, eller din tillgång till den.

Du accepterar att tjänsten tillhandahålls i befintligt skick. Innehavaren av Kyrkstöten är inte skyldig att åtgärda upplevda eller faktiska brister i tjänsten. Detta gäller även funktionalitet som tidigare existerat, men inte finns kvar eller förändrats.
FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR Du accepterar att all användning av tjänsten Kyrkstöten sker helt och hållet på egen risk och utan garantier. Innehavaren av Kyrkstöten ska i inget fall hållas skyldig för skador, oavsett vilka och utan undantag, som uppstått i samband med eller till följd av användandet av tjänsten. KOMMUNIKATION Du godkänner att innehavaren för Kyrkstöten får kontakta dig via e-post, telefon och SMS med innehåll som berör tjänsten. Du ansvarar för att du vid registrering av kontot tillhandahåller en giltig e-postadress som tillhör dig. FÖRÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOR Innehavaren för Kyrkstöten har rätt att när som helst ändra dessa användarvillkor. ÖVRIGT Du godkänner att dina rättigheter vid missnöje med tjänsten är begränsade till att avsluta ditt användarkonto på Kyrkstöten, och sluta använda tjänsten. Du accepterar att det inte finns någon rätt eller möjlighet till kompensation.